Zbiornik 2-w-1 BT TRIO

Nie masz miejsca w kotłowni na bufor i zasobnik CWU, które zajmują dużo miejsca, to jest idealne rozwiązanie dla Ciebie.

Nowy zbiornik 2-w-1 BT TRIO czyli dwa zbiorniki w jednej obudowie, który będzie szczególnie przydatny przy instalacji pomp ciepła w małych kotłowniach gdzie konieczne jest zastosowanie zbiornika buforowego.

 

Górny zbiornik  Zasobnik CWU 200l wykonany ze stali nierdzewnej z wężownicą o powiększonej powierzchni wymiany 2,5m2
Możliwość zinstalowania grzałki elektrycznej.

Dolny zbiornik 50l wykonany ze stali węglowej bufor wody kotłowej pozwala na powiększenie zładu wody w układzie grzewczym co ułatwia odszraniane pompy ciepła oraz ogranicza użycie grzałek elektrycznych w ekstremalnych sytuacjach.
Możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej.

Średnica z ociepleniem: 608 mm
Wysokość: 1745 mm

Szczegółowe dane oraz wymiary znajdziesz w poniższej instrukcji

Pobierz instrukcję

Poniższy link-zdjęcie poprowadzi Państwa do profesjonalnego kalkulatora doboru pompy ciepła opartego na lokalizacji Państwa domu oraz realnego zapotrzebowania budynku.

W odpowiedzi otrzymacie Państwo e-maila z danymi zapotrzebowania cieplnego, sCOP oraz zużycia energii elektrycznej z rozbiciem na poszczególne miesiące.

Klikając poniższy link-zdjęcie zgadzacie się Państwo na kontakt naszego przedstawiciela, który jeśli wyrazicie na to dodatkową zgodę prześle ofertę na instalację pompy ciepła lub skontaktuje Państwa z lokalnym instalatorem.

W związku z wprowadzeniem nowego steronika V6, prowadzimy wyprzedaż zestawów opartych na pompach ciepła Energy Save.

Mamy przyjemność poinformować, że do wyczerpania zapasów magazynowych obniżamy ceny pompy ciepła Energy Save w zestawach ze zbiornikami dedykowanymi:

 

Pompy ciepła Energy Save AWT-V5+ - promocji podlegają zestawy o mocach 9,8  10,5kW

Kompletna kotłownia od jednego producenta.

 • Klasa energetyczna A++
 • 250 litrowy zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej z przepływowym podgrzewaniem CWU - bez bakterii Legionella
 • Prosta instalacja (w większości przypadków samo podłączenie rur)
 • 9 i 11kW mocy grzewczej z pompy ciepła
 • 0,5 + 3 + 3 kW mocy grzałki elektrycznej
 • Automatycznie załączane szczytowe źródło ciepła
 • Efektywna praca pompy ciepła do -25°C
 • Rozsądna inwestycja + wysoka wydajność = krótki czas zwrotu inwestycji
 • Nano powłoka parownika
 • Zintegrowane rozwiązanie do ogrzewania/chłodzenia i ciepłej wody użytkowej
 • Standardowe wyposażenie obejmuje:
  - grupę bezpieczeństwa
  - pompę obiegową 8,5m podnoszenia
  - zbiornik przeponowy
  - zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym na zimną wodę
  - zamontowany zawór przełączający

Zestaw AWT9-V5+ (domy do ok. 140m2)* teraz w cenie promocyjnej 23.700 zł netto
(było 26.000 zł)
Zestaw AWT11-V5+ (domy do ok. 160m2)* teraz w cenie promocyjnej 25.500 zł netto
(było 28.000 zł)

*metraż uśredniony przyjęty dla domu z zapotrzebowaniem cieplnym 50 W/m2 i standardowej wysokości pomieszczeń. W przypadku innych budynków podane rekomendacje nie mają zastosowania i należy skontaktować się z przedstawicielem w celu dobrania odpowiedniego urządzenia.

Dowiedz się więcej - zadzwoń 58 5564888

Polityka prywatności i cookie witryny PowerOfGreen.eu

§ Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest POG Ewa Matolicz, 81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 170D, NIP: 5831892883, Regon: 221765705,

Dane kontaktowe Administratora: 
- adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- adres pocztowy: POG Ewa Matolicz, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 170D, pok. 21

Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomącą naszego serwisu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Korzystanie ze strony internetowej w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia POG Ewa Matolicz danych osobowych użytkownika. Udostępnienie danych osobowych na witrynie internetowej jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie ze strony internetowej nie jest uzależnione od uaktywnienia cookies.

§ Prawa własności intelektualnej

Korzystanie z zamieszczonych w witrynie internetowej materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez POG Ewa Matolicz na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć. 

§ Cel zbierania danych

 1. Wszelkie dane podane przez użytkownika strony w formularzach, będą przetwarzane przez Administratora wyłączenie w celu realizacji usług wynikających z zawartej umowy lub w celu dostarczenia niezbędnych informacji o treści umowy lub w celach marketingowych na podstawie wyrażenia dobrowolnej zgody. Podstawą prawną przetwarzania stanowić będą: art. 6 ust 1 lit. a RODO -udzielona zgoda, art. 6 ust. 1 lit b RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarcie umowy.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzanie również w celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Zapewnienie kontaktu- wszelkie dane podane przez użytkownika strony w celu nawiązania kontaktu z Administratorem będą przetwarzane wyłącznie w tym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielenia informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób.
 4. Przesyłanie informacji handlowych i marketingowych- przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej Użytkownika strony, w zależności od wyrażonej przez użytkownika treści zgody.
 5. Rekrutacja - wszelkie dane przesyłane przez Użytkownika w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w tym celu i zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą w zakresie danych wykraczających poza te wskazane w art. Art. 221 Kodeksu Pracy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą- art. 6 ust1 lit. a RODO.

§ Zakres zbierania danych

Administrator zbiera dane osób wyłącznie w zakresie podanym przez użytkownika strony lub w zakresie wymaganym do prawidłowego zawarcia umowy.

§ Prawo dostępu

 1. Osoba korzystająca posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. wycofania udzielonej zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,
  3. wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszenie przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na: 
- adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- adres pocztowy: POG Ewa Matolicz, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 170D, pok. 21

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ Podawanie danych jest dobrowolne

Podawanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług lub do zapewnienia kontaktu z Administratorem lub do otrzymywania od administratora komunikatów marketingowych.

§ Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przesyłania wiadomości drogą e-mailową (wysyłka newslettera) podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany z uwzględnieniem profilowania, w celu dopasowania treści wiadomości do preferencji określonego klienta.

§ Dostęp do danych osób trzecich

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora.
 2. Dane osobowe użytkowników strony mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Dane osobowe mogą być powierzone innym podmiotom w związku ze świadczeniem przez nie usług na rzecz Administratora.

§ Zabezpieczenie oraz ochrona danych osobowych

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych), i że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostepnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§ Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych, niewspółpracujących podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszej strony internetowej, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do serwisu, korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub innych plików. POG Ewa Matolicz nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od nich nieprawidłowości techniczne w działaniu serwisu oraz za przerwy w jego dostępności.

§ Polityka plików cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu firma POG Ewa Matolicz, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 170d
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej.

§ Zmiana Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzone w serwisie, o stosowanych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej.

§ Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie ze strony internetowej PowerOfGreen.eu oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 2. POG Ewa Matolicz zapewnia realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do żądania uzupełniania i sprostowania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przez prawo.

AWT-V5+ - kompletna kotłownia - pompa ciepła Powietrze/Woda o mocach 9,8; 11,5 oraz 13 kW ze zbiornikiem.

Ekonomiczna i efektywna pompa ciepła powietrze/woda, zaprojektowana na skandynawski rynek.

 • Klasa energetyczna A++
 • 250 litrowy zbiornik bez bakterii Legionella
 • Prosta instalacja
 • 9, 11 lub 13 kW mocy grzewczej z pompy ciepła
 • 1,5 + 3 + 3 kW mocy grzałki elektrycznej
 • Automatycznie załączane szczytowe źródło ciepła
 • Efektywna praca pompy ciepła do -25°C
 • Rozsądna inwestycja + wysoka wydajność = krótki czas zwrotu
 • Nano powłoka parownika
 • Zintegrowane rozwiązanie do ogrzewania/chłodzenia i ciepłej wody użytkowej

Maksymalna elastyczność
Seria AWT-V5+ została zaprojektowana zarówno do nowych jak i wymiany źródła ciepła w już istniejących budynkach. Jest to całościowy system do ogrzewania/ chłodzenia Twojego domu oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Wygląd jednostki wewnętrznej pasuje do nowoczesnych domów i zajmuje tylko 60x65 cm podłogi. Wszystkie podłączenia są zlokalizowane na górze.

2 części - kompletne rozwiązanie
Jednostka wewnętrzna składa się z 250 litrowego zbiornika, systemu sterującego, wymiennika ciepła, pompy cyrkulacyjnej i grzałek elektrycznych - cała kotłownia w jednym. Jednostka zewnętrzna zawiera kompresor, parownik i wentylator. Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna jest połączona rurami chłodniczymi.

Na rynek skandynawski
System split oznacza, że tylko układ gazowy zlokalizowany jest na zewnątrz, co jest ważne w mroźnym klimacie. Redukuje to możliwość zniszczenia urządzenia przy zaniku prądu.

Kontrolowana inwerterowo -Klasa energetyczna A++
Dzięki technice inwerterowej, pompa ciepła dopasowuje swoją moc do aktualnego zapotrzebowania cieplnego budynku. Daje znaczące oszczędności w porównaniu do tradycyjnych kontrolerów. 

Kompletna kontrola ciepła
Seria V5+ posiada wbudowany sterownik, który zapewnia zmienną temperaturę wody grzewczej adekwatną do warunków zewnętrznych. Im zimniej na zewnątrz, tym wyższa temperatura dostarczana do obiegu grzewczego.  Funkcja ta zwiększa efektywność, ponieważ pompa ciepła dostarcza dokładnie taką temperaturę jaka jest wymagana przez Twój budynek. 

250 litrowy zbiornik bez bakterii Legionella
Zintegrowany zbiornik ma pojemność 250 litrów i jest podgrzewany przez pompę ciepła. Ciepła woda użytkowa jest podgrzewana w przepływie, co niweluje ryzyko powstania bakterii Legionella. 

Kompletny i prosty w instalacji system 
Jednostka wewnętrzna została zaprojektowana tak, aby wpasowała się do nowoczesnego wystroju i zajmowała mało miejsca. Podłączenia z góry powodują, że instalacja jest prosta i zajmuje mało miejsca. Dodatkowo stylowa jednostka zewnętrzna sprawia, że system jest “kompletny”. Przy normalnej instalacji nie ma potrzeby dodawania innych urządzeń. System ma tylko 6 podłączeń; wlot zimnej wody, wylot ciepłej wody, wylot i wlot z obiegu grzewczego oraz 2 rury obiegu chłodniczego. 

Nie może być prościej!

Ogrzewanie podłogowe lub grzejnikowe 20-65°C 
Pompa ciepła może być montowana zarówno w instalacjach nisko jak i wysokotemperaturowych. Nie ma konieczności przystosowywania obecnej instalacji grzewczej. Musisz jedynie wybrać maksymalną temperaturę, którą system ma zapewnić, reszta jest kontrolowana przez czujnik pokojowy i pogodowy. 

Pobierz kartę katalogową
Pobierz prezentację o AWT-V5+